سیستم کنفرانس صوتی

Restmoment

تجهیزات سیستم کنفرانس Restmoment

Restmoment

کمپانی Restmoment در سال ۱۹۹۳ تاسیس و در زمینه های سیستم کنفرانس دیجیتال، تجهیزات ارتباطی بی سیم و سیستم پیجینگ فعالیت خود را آغاز نمود. با توجه به دارا بودن تیم فنی، کنترل کیفیت و مدیریت بسیار قوی این شرکت به سرعت موفق به کسب گواهینامه های معتبری هم چون ۳C ،۲۰۰۰-۹۰۰۱ ISO را اخذ نمود. سیستم ترجمه دیجیتال، سیستم رای گیری دیجیتال و … به عنوان اصلی ترین محصوالت در حال توسعه در کمپانی Restmoment میباشند. این کمپانی به صورت گسترده در این پروژه ها سرمایه گذاری کرده است و با بسیاری از شرکت های بین المللی در این زمینه همکاری داشته است.

ویزگی های بارز سیستم کنفرانس Restmoment

  • WebRTC

    بیشتر...

    پا